ΑΡΧΙΚΗ :: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ VOICE MAIL

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ VOICE MAIL

Προϊόντα

FONOMAIL EASY ATTENDANT ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 2 PORTS FONOMAIL EASY ATTENDANT ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 4 PORTS FONOMAIL ON CALL MULTI ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ 2 PORTS
Κωδικός: 37369
Κωδικός: 37370
Κωδικός: 37409
Τιμή eshop: €750.30
Τιμή eshop: €1008.60
Τιμή eshop: €2164.80
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
FONOMAIL ON CALL ΜΙΑ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ 2 PORTS FONOMAIL PRO ATTENDANT RACK ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 4 PORTS FONOMAIL PRO ATTENDANT RACK ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 6 PORTS
Κωδικός: 37407
Κωδικός: 37399
Κωδικός: 37400
Τιμή eshop: €1771.20
Τιμή eshop: €1574.40
Τιμή eshop: €1968.00
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
FONOMAIL PRO ATTENDANT RACK ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 8 PORTS FONOMAIL PRO ATTENDANT ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 2 PORTS FONOMAIL PRO ATTENDANT ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 4 PORTS
Κωδικός: 37402
Κωδικός: 37373
Κωδικός: 37394
Τιμή eshop: €2361.60
Τιμή eshop: €1082.40
Τιμή eshop: €1531.30
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
FONOMAIL PRO ATTENDANT ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 8 PORTS
Κωδικός: 37395
Τιμή eshop: €2275.50
Ποσότητα