ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Προϊόντα

DYNACORD CXM-15 ΗΧΕΙΟ MONITOR ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ DYNACORD M12 ΗΧΕΙΟ 2 ΔΡΟΜΩΝ 150W RMS 300W HK AUDIO CN-112
Κωδικός: 37009
Κωδικός: 34739
Κωδικός: 32274
Τιμή eshop: €2178.00
Τιμή eshop: €783.40
Τιμή eshop: €1645.62
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
HK AUDIO CN-115 HK AUDIO CT 112 HK AUDIO CT 115
Κωδικός: 32277
Κωδικός: 32278
Κωδικός: 32280
Τιμή eshop: €1957.65
Τιμή eshop: €1528.80
Τιμή eshop: €2361.17
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
HK AUDIO PREMIUM PRO 12M HK AUDIO PREMIUM PRO 15X KODA EM-12 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΗΧΕΙΟ MONITOR 360W
Κωδικός: 32281
Κωδικός: 32283
Κωδικός: 36378
Τιμή eshop: €511.76
Τιμή eshop: €619.07
Τιμή eshop: €152.00
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
KODA EM-15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΗΧΕΙΟ MONITOR 500W WHARFEDALE EVP-X12M YAMAHA AX 15M ΗΧΕΙΟ STAGE MONITOR 800W
Κωδικός: 36379
Κωδικός: 32290
Κωδικός: 38901
Τιμή eshop: €228.00
Τιμή eshop: €216.08
Τιμή eshop: €264.30
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα