ΜΟΝΑΔΕΣ EFFECTS

Προϊόντα

LEXICON MX-200 LEXICON MX-300 LEXICON MX-400
Κωδικός: 33545
Κωδικός: 33547
Κωδικός: 33552
Τιμή eshop: €204.00
Τιμή eshop: €296.20
Τιμή eshop: €338.90
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
LEXICON MX-400XL
Κωδικός: 33554
Τιμή eshop: €430.80
Ποσότητα