ΑΡΧΙΚΗ :: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

       Η χρήση του από τον αγοραστή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε σύγκρουση με την υπάρχουσα νομοθεσία σε ότι αφορά την προστασία και την παράνομη παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή , σε ότι  αφορά την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικότερα  για ενέργειες παράνομων δραστηριοτήτων σε γενικότερο φάσμα. Η ακατάλληλη χρήση προώθηση  για σκοπούς που απαγορεύονται  ή είναι σε αντίθεση με την ισχύουσα  νομοθεσία με κανένα τρόπο δεν ενθαρρύνεται ή διευκολύνεται από την εταιρεία euri pro-electronics. Η euri pro- electronics δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράνομη χρήση ή μεταπώληση των προϊόντων της από τους αγοραστές προς τρίτους για σκοπούς  που δεν επιτρέπει η νομοθεσία. Ο αγοραστής δηλώνει ότι, έχει διαβάσει τα παραπάνω και δηλώνει επίσης ότι , αναγνωρίζει ότι η euri pro- electronics δεν έχει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της  αγοράς  on- line.

"

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ
9 προϊόν/τα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ISDN USB
5 προϊόν/τα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ USB ΜΕΣΩ PC
5 προϊόν/τα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ
1 προϊόν/τα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
5 προϊόν/τα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
7 προϊόν/τα

BLUETOOTH

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ VOICE MAIL
10 προϊόν/τα