Νέα προϊόντα

ELECTROVOICE Zx3-90W ΗΧΕΙΟ 2-ΔΠΡΟΜΩΝ 600W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
ELECTROVOICE Sx 300 WE ΗΧΕΙΟ 2-ΔΡΟΜΩΝ 300W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
ELECTROVOICE Zx3-60W ΗΧΕΙΟ 2-ΔΠΡΟΜΩΝ 600W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
Κωδικός: 39715
Κωδικός: 39854
Κωδικός: 39716
Τιμή eshop: €758.85
Τιμή eshop: €706.40
Τιμή eshop: €758.85
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
ELECTROVOICE Sx 300PI ΗΧΕΙΟ 2-ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΜΑΥΡΟ 300W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
ELECTROVOICE Zx3-90PI ΗΧΕΙΟ 2-ΔΠΡΟΜΩΝ 600W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
ELECTROVOICE Sx 300PIX ΗΧΕΙΟ 2-ΔΡΟΜΩΝ 200W RMS/8Ω
Προστέθηκε: 12-02-2018
Κωδικός: 39856
Κωδικός: 39717
Κωδικός: 39858
Τιμή eshop: €839.00
Τιμή eshop: €892.30
Τιμή eshop: €973.20
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  

ΗΧΕΙΑ

Προϊόντα

DSPPA DSP-106 ΗΧΕΙΟ ΔΥΟ ΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ DSPPA DSP-116 SPEAKER DSPPA DSP-206 ΗΧΕΙΟ
Κωδικός: 35338
Κωδικός: 35342
Κωδικός: 35340
Τιμή eshop: €28.60
Τιμή eshop: €15.99
Τιμή eshop: €22.00
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
DSPPA DSP-207 ΗΧΕΙΟ DSPPA DSP-416 B ΗΧΕΙΟ DSPPA DSP-416 W ΗΧΕΙΟ
Κωδικός: 35335
Κωδικός: 35331
Κωδικός: 35334
Τιμή eshop: €56.60
Τιμή eshop: €111.00
Τιμή eshop: €111.00
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
DSPPA DSP-6062 ΗΧΕΙΑ WHITE - BLACK DSPPA DSP-6063 ΗΧΕΙΟ WHITE - BLACK DSPPA DSP-6064 ΗΧΕΙΟ WHITE - BLACK
Κωδικός: 35324
Κωδικός: 35325
Κωδικός: 35326
Τιμή eshop: €70.11
Τιμή eshop: €87.63
Τιμή eshop: €128.53
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
DSPPA WL-312 B ΗΧΕΙΟ DSPPA WL-313 B ΗΧΕΙΟ DSPPA WL-353 ΗΧΕΙΟ ΜΠΑΛΑ
Κωδικός: 35328
Κωδικός: 35330
Κωδικός: 35336
Τιμή eshop: €60.00
Τιμή eshop: €67.96
Τιμή eshop: €99.00
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα