ΗΧΕΙΑ STUDIO MONITORS

Προϊόντα

DYNADIO DA AIR 25 MASTER D6 JBL LSR 4312SP/230 JBL LSR 4326P
Κωδικός: 32152
Κωδικός: 32186
Κωδικός: 32190
Τιμή eshop: €4344.78
Τιμή eshop: €1104.80
Τιμή eshop: €597.10
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 4326P/PAK JBL LSR 4328P JBL LSR 4328P/PAK
Κωδικός: 32191
Κωδικός: 32193
Κωδικός: 32195
Τιμή eshop: €1099.50
Τιμή eshop: €847.25
Τιμή eshop: €1646.60
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 6312SP JBL LSR 6325P JBL LSR 6328P
Κωδικός: 32196
Κωδικός: 32197
Κωδικός: 32198
Τιμή eshop: €1704.85
Τιμή eshop: €442.60
Τιμή eshop: €1388.20
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 6332L/R SAMSON Media One 3A ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS SAMSON Media One 4A ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS
Κωδικός: 32200
Κωδικός: 34030
Κωδικός: 34032
Τιμή eshop: €1599.00
Τιμή eshop: €99.70
Τιμή eshop: €142.66
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα