Νέα προϊόντα

SAMSON Resolv A6 ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS 100W
Προστέθηκε: 12-02-2018
SAMSON Resolv A8 ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS 100W
Προστέθηκε: 12-02-2018
SAMSON Rubicon R5a ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ NEARFEALD STUDIO MONITORS
Προστέθηκε: 12-02-2018
Κωδικός: 34040
Κωδικός: 34041
Κωδικός: 34042
Τιμή eshop: €295.80
Τιμή eshop: €361.80
Τιμή eshop: €387.70
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
SAMSON Rubicon R6a ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ NEARFIELD STUDIOS
Προστέθηκε: 12-02-2018
SAMSON Rubicon R8a ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ NEARFIELD STUDIO MONITORS
Προστέθηκε: 12-02-2018
SAMSON Rubicon R10S ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ SUBWOOFER ΙΣΧΥΟΣ 150W
Προστέθηκε: 12-02-2018
Κωδικός: 34043
Κωδικός: 34044
Κωδικός: 34045
Τιμή eshop: €470.41
Τιμή eshop: €492.00
Τιμή eshop: €352.80
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  

ΗΧΕΙΑ STUDIO MONITORS

Προϊόντα

DYNADIO DA AIR 25 MASTER D6 JBL LSR 4312SP/230 JBL LSR 4326P
Κωδικός: 32152
Κωδικός: 32186
Κωδικός: 32190
Τιμή eshop: €4344.78
Τιμή eshop: €1104.80
Τιμή eshop: €597.10
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 4326P/PAK JBL LSR 4328P JBL LSR 4328P/PAK
Κωδικός: 32191
Κωδικός: 32193
Κωδικός: 32195
Τιμή eshop: €1099.50
Τιμή eshop: €847.25
Τιμή eshop: €1646.60
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 6312SP JBL LSR 6325P JBL LSR 6328P
Κωδικός: 32196
Κωδικός: 32197
Κωδικός: 32198
Τιμή eshop: €1704.85
Τιμή eshop: €442.60
Τιμή eshop: €1388.20
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
 
JBL LSR 6332L/R SAMSON Media One 3A ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS SAMSON Media One 4A ΑΥΤΟΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ STUDIO MONITORS
Κωδικός: 32200
Κωδικός: 34030
Κωδικός: 34032
Τιμή eshop: €1599.00
Τιμή eshop: €99.70
Τιμή eshop: €142.66
Ποσότητα
  
Ποσότητα
  
Ποσότητα